VNPACK PRO

Chuyên Mục Tuyển Dụng VNPACK

Nhằm mở rộng quy mô nhân lực, Công ty máy móc đóng gói VNPACK cần tuyển dụng số lượng lớn nhân sự với trình độ chuyên môn cao ở những vị trí dưới đây

Bạn có kỹ năng cao nhưng chưa tìm được vị trí thích hợp ? Hãy đến với VNPACK